• CÔNG TY TNHH LẶN TRỤC VỚT DUYÊN HẢI

    • Địa chỉ: Số 175 Lô 7C Đường Lê Hồng Phong, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng
    • Mã số thuế: 0200678240
    • Điện thoại: 0225.355.0266   –  Fax: 0225.355.0266
    • Email: duyenhaidiving@gmail.com
    • Hotline: 0913 560 836  –  Website: trucvotduyenhai.com